An ENU-induced point mutation in the mouse Btaf1 gene causes post-gastrulation embryonic lethality and protein instability

C. Wansleeben, L. van Gurp, P. de Graaf, F. Mousson, H.T. Timmers, F. Meijlink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ENU-induced point mutation in the mouse Btaf1 gene causes post-gastrulation embryonic lethality and protein instability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences