An ENU-mutagenesis screen in the mouse: identification of novel developmental gene functions

C. Wansleeben, L. van Gurp, H. Feitsma, C. Kroon, E. Rieter, M. Verberne, V. Guryev, E. Cuppen, F. Meijlink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

601 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ENU-mutagenesis screen in the mouse: identification of novel developmental gene functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences