An Estimation of the Human Capital Stock in Eastern and Central Europe

B. Van Leeuwen, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-65
Aantal pagina's13
TijdschriftEastern European Economics
Volume43
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit