An evaluation of algorithms for the remote sensing of cyanobacterial biomass

A. Ruiz-Verdú, S.G.H. Simis, C. de Hoyos, H.J. Gons, R. Peña-Martínez

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  123 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'An evaluation of algorithms for the remote sensing of cyanobacterial biomass'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences