An evaluation of the role of daphnids in controlling phytoplankton biomass in clear water versus turbid shallow lakes

K. Muylaert, S. Declerck, J. Van Wichelen, Luc De Meester, W. Vyverman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Phytoplankton and zooplankton were monitored during 2 years in four eutrophic shallow lakes (two turbid and two clear water) from two wetland reserves in Belgium. In each wetland, phytoplankton biomass was significantly higher in the turbid lake than in the clear water lake. Although total macrozooplankton biomass and the contribution of daphnids to total zooplankton biomass was comparable in the clear water and the turbid lakes, the grazing pressure of macrozooplankton on phytoplankton as estimated from zooplankton to phytoplankton biomass ratios was higher in the clear water lakes. Estimated grazing by daphnids in the clear water lakes was always high in spring. In summer, however, daphnid biomass was low or daphnids were even absent during prolonged periods. During those periods phytoplankton was probably controlled by smaller macrozooplankton or by submerged macrophytes through nutrient competition, allelopathic effects or increased sedimentation rates in the macrophyte vegetation. (c) 2006 Elsevier GmbH. All rights reserved.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-78
Aantal pagina's10
TijdschriftLimnologica
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An evaluation of the role of daphnids in controlling phytoplankton biomass in clear water versus turbid shallow lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit