An evolutionarily conserved three-dimensional structure in the vertebrate Irx clusters facilitates enhancer sharing and coregulation

J.J. Tena, M.E. Alonso, E. de la Calle-Mustienes, E. Splinter, W. de Laat, M. Manzanares, J.L. Gomez-Skarmeta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An evolutionarily conserved three-dimensional structure in the vertebrate Irx clusters facilitates enhancer sharing and coregulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Chemical Compounds