An experimental test of the growth rate hypothesis as a predictive framework for microevolutionary adaptation

Kimberley D. Lemmen*, Libin Zhou, Spiros Papakostas, Steven A.J. Declerck

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental test of the growth rate hypothesis as a predictive framework for microevolutionary adaptation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences