An explanatory model for projecting regional fertility differences in the Netherlands

J.A.A. de Beer, I. Deerenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
283 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An explanatory model for projecting regional fertility differences in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences