An Exploration of Language Identification Techniques in the Dutch Folktale Database

D. Trieschnigg, D. Hiemstra, M. Theune, F. de Jong, T. Meder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Workshop on Adaptation of Language Resources and Tools for Processing Cultural Heritage (LREC 2012)
Plaats van productieIstanbul
Pagina's47-51
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit