An HMG box containing T-cell factor required for thymocyte differentiation

J.S. Verbeek, D. Ison, F. Hofhuis, E. Robanus-Maandag, H. te Riele, M. van de Wetering, M. Oosterwegel, A. Wilson, H.R. MacDonald, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

431 Citaten (Scopus)
804 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)70-74
TijdschriftNature
Volume374
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit