An ill-fitting Taylor-made trial

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftInternational Justice Tribune
Volume25-04-2012
Nummer van het tijdschrift150
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit