An improved immunocytochemical staining method for large semi-thin plastic epon sections: application to GABA in rat cerebral cortex

H.J. Romijn, A.W.J.W. Janszen, C.W. Pool, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1259-1265
TijdschriftJournal of Histochemistry and Cytochemistry
Volume41
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit