An improved technique for obtaining single ascospore cultures of ascomycetes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-103
  TijdschriftThe Mycologist
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit