An index to plant pathogenic fungi occurring in South Africa

P.W. Crous, A.J.L. Phillips

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit