An indicator of plant species richness of semi-natural habitats and crops on arable farms

A. G. E. Manhoudt, H. A. Udo de Haes, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An indicator of plant species richness of semi-natural habitats and crops on arable farms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology