An Information System for European culture collections: the way forward

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-11
  Aantal pagina's11
  TijdschriftSpringerPlus
  Volume5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit