An International Criminal Court of Public Opinion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

In recent months, South Africa, Burundi and the Gambia have terminated their membership of the International Criminal Court (ICC). Observers and academics alike have narrowly portrayed this walkout as an ‘African’ exodus and an ‘African’ problem. But what about Vladimir Putin’s ‘unsigning’ of the Rome Statute and Rodrigo Dutuerte’s pledge to follow suit?
Originele taal-2Engels
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)5-7
Aantal pagina's3
TijdschriftNewsletter Criminology and International Crimes
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An International Criminal Court of Public Opinion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit