An internet-accessible tool for drawing up tailor made management plns for meadow birds: Agri-environment Schemes - What have they achieved and where do we go from here? in conjunction with the British Ecology Society Agricultural Ecology Group University of Leicester, Oadby, UK 27-29 April 2010

T. C. P. Melman, A. Schotman, B. Vanmeulebroek, M. Kiers, H. Meeuwsen, O. Roosenschoon, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)405-414
TijdschriftAspects of Applied Biology
Nummer van het tijdschriftNo.100
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit