An interview on linguistic variation with Leonie Cornips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

207 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-317
TijdschriftIsogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum01 nov. 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2015

Citeer dit