An introduction to the limnology of the Friesian lakes

D.M. Beattie, H.L. Golterman, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)49-64
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit