An inventory of the correspondence of Hadrianus Junius (1511-1575)

D.K.W. van Miert, C.L. Heesakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)108-268
Aantal pagina's161
TijdschriftLias: journal of early modern intellectual culture and its sources
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit