An online database of names and descriptions as an alternative to registration

P.W. Crous, W. Gams, J.A. Stalpers, P.F. Cannon, P.M. Kirk, J.C. David, D. Triebel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1236-1238
  TijdschriftMycological Research
  Volume108
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit