An online solid-phase extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry method to study the presence of thyronamines in plasma and tissue and their putative conversion from 13C6-thyroxine.

M.T. Ackermans, L.P. Klieverik, P. Ringeling, E. Endert, A. Kalsbeek, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)327-334
TijdschriftJournal of Endocrinology
Volume206
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit