An outbreak due to Candida auris with prolonged colonisation and candidaemia in a tertiary care European hospital

Alba Ruiz-Gaitán, Ana M Moret, María Tasias-Pitarch, Ana I Aleixandre-López, Héctor Martínez-Morel, Eva Calabuig, Miguel Salavert-Lletí, Paula Ramírez, José L López-Hontangas, Ferry Hagen, Jacques F Meis, Juan Mollar-Maseres, Javier Pemán

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An outbreak due to Candida auris with prolonged colonisation and candidaemia in a tertiary care European hospital'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences