An outline of the marine littoral diatom biocoenosis of the Banc d'Arguin, Mauritania, West Africa

F.A.S. Sterrenburg, F.J.G. Sterrenburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)459-465
  TijdschriftBotanica Marina
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit