An Outsider Looking in: Jeremy Boissevain

R. van Ginkel, I.L. Stengs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

2488 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-66
TijdschriftEtnofoor
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit