An Overlooked Letter in Verse from Nicodemus Frischlin to Justus Lipsius (1 February 1587)

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-34
TijdschriftLias: journal of early modern intellectual culture and its sources
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit