An ultrastructural characterization of the GABA-mediated input to rat supraoptic nucleus (SON) from the diagonal band of Broca (DB)

J.H. Jhamandas, J. Rogers, R.M. Buijs, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit