An unusual case of eumycetoma caused by Exophiala jeanselmei after a sea urchin injury

P. Pattanaprichakul, S. Bunyaratavej, C. Leeyaphan, P. Sitthinamsuwan, M. Sudhadham, C. Muanprasart, P. Feng, H. Badali, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)491-494
  TijdschriftMycoses
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit