An Update of Public Perceptions of Synthetic Biology: Still Undecided?

Mirko Ancillotti, V. Rerimassie, Stefanie Seitz, Walburg Steurer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNanoEthics
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit