An Update on Vitamin D and Disease Activity in Multiple Sclerosis

Joost Smolders, Øivind Torkildsen, William Camu, Trygve Holmøy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An Update on Vitamin D and Disease Activity in Multiple Sclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences