An updated comprehensive systematic review of Cladophialophora bantiana and analysis of epidemiology, clinical characteristics, and outcome of cerebral cases

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftMedical Mycology
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit