Anaerobic metabolism of erythrocytes of the arcid clam Scapharca inaequivalvis (Bruguiere): effects of cadmium

C.G.N. De Vooys, A. De Zwaan, J. Roos, E. Carpené, O. Cattani

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)169-175
  TijdschriftComparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology
  Volume98
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit