Anaerobic survival potential of four bivalves from different habitats. A comparative survey

J.M.F. Babarro, A. De Zwaan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Anaerobic survival potential of four bivalves from different habitats. A comparative survey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds