Analyse van een moordmachine zonder precedent: Raul Hilberg houdt de eerste Auschwitz-lezing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageAnalysis of a Machinery of Murder without Precedent: Raul Hilberg Will Hold the First Auschwitz Lecture
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-42
Aantal pagina's3
TijdschriftAuschwitz Bulletin
Volume48
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2004

Citeer dit