Analysing population numbers of the House Sparrow in the Netherlands with a matrix model and suggestions for conservation measures

C. Klok, R. Holtkamp, R. van Apeldoorn, M.E. Visser, L. Hemerik

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysing population numbers of the House Sparrow in the Netherlands with a matrix model and suggestions for conservation measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Mathematics

  Arts & Humanities

  Engineering & Materials Science

  Earth & Environmental Sciences