Analysis and Functional Annotation of an Expressed Sequence Tag Collection for the Tropical Crop Sugarcane

A.L. Vettore,

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2725-2735
TijdschriftGenome Research
Volume13
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit