Analysis of ß-subgroup proteobacterial ammonia oxidizer populations in soil by denaturing gradient gel electrophoresis analysis and hierarchical phylogenetic probing

J.R. Stephen, G.A. Kowalchuk, M.A. Bruns, A.E. McCaig, C.B. Phillips, T.M. Embley, J.I. Prosser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of ß-subgroup proteobacterial ammonia oxidizer populations in soil by denaturing gradient gel electrophoresis analysis and hierarchical phylogenetic probing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences