Analysis of 16S rRNA and mxaF genes revealing insights into Methylobacterium niche-specific plant association

Manuella Nobrega Dourado, Fernando Dini Andreote, Francisco Dini-Andreote, Raphael Conti, Janete Magali Araujo, Welington Luiz Araujo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of 16S rRNA and mxaF genes revealing insights into Methylobacterium niche-specific plant association'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences