Analysis of Black Fungal Biofilms Occurring at Domestic Water Taps (II): Potential Routes of Entry

Guido Heinrichs, Iris Huebner, Carsten K. Schmidt, G. Sybren de Hoog, Gerhard Haase

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)399-412
  TijdschriftMycopathologia
  Volume175
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun 2013

  Citeer dit