Analysis of community attributes of the benthic meiofauna of Frierfjord-Langesundfjord

C.H.R. Heip, R. Warwick, M.R. Carr, P.M.J. Herman, R. Huys, N. Smol, K. Van Holsbeke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  334 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)171-180
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit