Analysis of estuarine soil gradients in salt marshes of the South-Western Netherlands with special reference to the Scheldt estuary

W.G. Beeftink, M.C. Daane, J.M. Van Liere, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-106
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit