Analysis of gene expression in Parkinson's disease: possible involvement of neurotrophic support and axon guidance in dopaminergic cell death.

K. Bossers, G.F. Meerhoff, R.A. Balesar, J.W. Van Dongen, C.G. Kruse, D.F. Swaab, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-107
TijdschriftBrain Pathology
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit