Analysis of IL-6 levels in human vitreous fluid obtained from uveitis patients, patients with proliferative intraocular disorders and eye bank eyes

J.H. de Boer, M.A.C. van Haren, W.A.E.J. de Vries-Knoppert, G.S. Baarsma, P.T.V.M. de Jong, F.J. Postema, A.J.J.M. Rademakers, A. Kijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-186
TijdschriftCurrent Eye Research
Volume11
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit