Analysis of Nematodes and Soil-Borne Fungi from Ammophila- Arenaria (Marram Grass) in Dutch Coastal Foredunes by Multivariate Techniques

P.C.E.M. De Rooij van der Goes, W.H. Van der Putten, C. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  60 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of Nematodes and Soil-Borne Fungi from Ammophila- Arenaria (Marram Grass) in Dutch Coastal Foredunes by Multivariate Techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology