Analysis of regulation of pentose utilisation in Aspergillus niger reveals evolutionary adaptations in Eurotiales

E. Battaglia, L. Visser, A. Nijssen, G.J. van Veluw, H.A.B. Wosten, R.P. de Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-38
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift69
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit