Analysis of sulfate at the mud-water interface of freshwater lake sediments using indirect photometric chromatography

C.A. Hordijk, C.P.M.M. Hagenaars, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)49-56
  TijdschriftJournal of Microbiological Methods
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit