Analysis of the dynamics of bacterial communities in the rhizosphere of the Chrysanthemum via denaturing gradient gel eletrophoresis and substrate utilization patterns

B.M. Duineveld, A.S. Rosado, J.D. Van Elsas, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the dynamics of bacterial communities in the rhizosphere of the Chrysanthemum via denaturing gradient gel eletrophoresis and substrate utilization patterns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences