Analysis of the inland cladocerans of Flanders (Belgium) - Inferring changes over the past 70 years

G. Louette, T. De Bie, J. Vandekerkhove, S. Declerck, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-123
Aantal pagina's7
TijdschriftBelgian Journal of Zoology
Volume137
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit