Analysis of the Optimal Duration of Behavioral Observations Based on an Automated Continuous Monitoring System in Tree Swallows (Tachycineta bicolor): Is One Hour Good Enough?

Ádám Z. Lendvai, Çağlar Akçay, Jenny Q. Ouyang, Roslyn Dakin, Alice D. Domalik, Prianka S. St John, Mark Stanback, Ignacio T. Moore, Frances Bonier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

248 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the Optimal Duration of Behavioral Observations Based on an Automated Continuous Monitoring System in Tree Swallows (Tachycineta bicolor): Is One Hour Good Enough?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology